Home2023-10-19T21:02:51+02:00

 • Densytometria
 • CDO Gorlice slajd 1
 • CDO Gorlice slajd 2

O nas

Centrum Diagnostyki Obrazowej mieszczące się przy ul. Henryka Sienkiewicza 36 w Gorlicach świadczy usługi z zakresu diagnostyki obrazowej.

Placówka wyposażona została w nowoczesną aparaturę medyczną, która gwarantuje wysoką jakość usług.

Wykonujemy badania USG i RTG zarówno prywatnie, jak i na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza. Posiadamy umowę z Zakładami Opieki Zdrowotnej, których listę można sprawdzić w cenniku. Badania przeprowadzają specjaliści posiadający bogate doświadczenie w tym zakresie. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu rezerwacji terminu.

Czytaj więcej

Nasz zespół

lek.-med.-Dariusz-Szczerbalek. med. Dariusz Szczerba

Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Specjalista Medycyny Rodzinnej
z wieloletnim doświadczeniem.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Specjalizuje się w przeprowadzaniu i interpretacji badań ultrasonograficznych, a także interpretacji badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej oraz badań radiologicznych. Posiada rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Systematycznie poszerza swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach, sympozjach i konferencjach.

lek.-med.-Janusz-Pachanalek. med. Janusz Pachana

Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej z wieloletnim doświadczeniem, posiada Licencję Radiologa zdobytą
w Wielkiej Brytanii.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w przeprowadzaniu i interpretacji badań ultrasonograficznych, rezonansu magnetycznego i tomografii
komputerowej oraz w opisie badań radiologicznych. Doświadczenie w zakresie diagnostyki narządu ruchu zdobywał w Wielkiej Brytanii, gdzie zajmował stanowisko Konsultanta Radiologa.  Nieustannie dba o swój rozwój uczestnicząc w kursach i konferencjach naukowych.

Nasz zespół

Co nas wyróżniaCo nas wyróżnia

Co nas wyróżnia

Oferujemy szerokie spektrum badań diagnostycznych z zakresu RTG i USG. Dysponujemy pracownią diagnostyki obrazowej wyposażoną w zaawansowany technologicznie sprzęt medyczny, który stanowi doskonałe narzędzie diagnostyczne. Gwarantuje wysoką jakość usług oraz zapewnia komfort i bezpieczeństwo pacjentom. Umożliwia odpowiednio wczesne wykrycie różnych nieprawidłowości i w razie konieczności szybkie podjęcie leczenia.

Co nas wyróżnia W naszym Centrum każdy pacjent może liczyć na indywidualne podejście i wysoki standard opieki. Personel wyróżnia wyjątkowa zdolność empatii i gotowość do pomocy. Badania przeprowadzają wykwalifikowani specjaliści, którzy chętnie służą fachową poradą, a wyniki są dostępne w krótkim czasie po wykonaniu badania. Pacjenci mogą oczekiwać pełnej i zrozumiałej informacji o stanie swojego zdrowia oraz wskazówek co do dalszego postępowania.

INFORMACJA

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Centrum Diagnostyki Obrazowej J Pachana D Szczerba

ul.Sienkiewicza 36, 38-300 Gorlice

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego

Dla jednostki zostały wydane decyzje przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego , zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatury rtg:

 1. Aparat rtg. do zdjęć płucno-kostnych – Universal X Plus Advanced firmy Radiologia S.A ,

decyzja nr: 2/95/2019 z dn.28.06.2019

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii „B” narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla  pracowników ( < 0.10 mSv)

Jednostka wykonała pomiary dozymetryczne osłon stałych oraz pomiary rozkładu  dawki promieniowania jonizującego wokół aparatów RTG podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Wartości dawek zamieszczono w tabelach protokołów pomiarów osłon stałych dostępnych w jednostce.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/-dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20mSv/rok;
 • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
  w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
  i środowisko.
 • pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych

Zapraszamy do wykonania badań

USG

RTG

DENSYTOMETRIA

RTG STITCHING

Zapytaj o badanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Centrum Diagnostyki oberazowej w Gorlicach) jedynie do kontaktu ze mną.

Zadzwoń   18 350 09 10

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Centrum Diagnostyki oberazowej w Gorlicach) jedynie do kontaktu ze mną.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Centrum Diagnostyki oberazowej w Gorlicach) jedynie do kontaktu ze mną.